Forest Tea

ຍີ່ຫໍ້

ຊາປ່າລາວ ແມ່ນວິສາຫະກິດສັງຄົມທີ່ຊ່ວຍຄອບຄົວຊາວກະສິກອນລາວທີ່ທຸກຍາກຢູ່ເຂດພູດອຍທາງພາກ ເໜືອ ຂອງລາວເພື່ອແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງເຂົາເຈົ້າໂດຍການຜະລິດ ແລະ ຂາຍຊາ ທຳ ມະຊາດທີ່ມີຄຸນນະພາບທີ່ປູກຢູ່ໃນປ່າຈາກການກ້າເບ້ຍຂອງຕົ້ນຊາ. ພວກເຮົາເປັນຜູ້ຂາຍສົ່ງຊາທີ່ມີຄຸນນະພາບເຫຼົ່ານີ້ຈາກບໍລິສັດຊາຂະ ໜາດ ນ້ອຍຊ່ວຍເຫຼືອຊາວກະສິກອນຊາຫຼືພວກເຮົາຊື້ຊາໂດຍກົງຈາກຊາວບ້ານ.

slide 1
slide2
slide3
slide 4

ຕິດຕໍ່ເຮົາ

ມືຖື: +856 205 400 0230
ເບີໂທ: +86 130 7678 8507

info@laoforesttea.com

ບ້ານ ວັດນາກ, ເມືອງ ສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ໜ່ວຍ 10, ເຮືອນເລກທີ 220 ວັນຈັນ ຫາ ວັນສຸກ : 9 ເຊົ້າ – 6 ແລງ
ວັນຈັນ ຫາ ວັນສຸກ : 10 ເຊົ້າ – 7 ແລງ

ເລື່ອງລາວຂອງຊາ ແລະ ຜະລິດຕະພັນຈາກທຳມະຊາດ

       ຊາລາວ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທຳມະຊາດແມ່ນໄດ້ຮັບຜົນ ແລະ ຜົນຂອງໂຄງການພັດທະນາຊົນນະບົດແຂວງຜົ້ງສາລີເລີ່ມແຕ່ 2000 ເປັນຕົ້ນມາ,ຈຸດປະສົງຂອງບໍລິສັດ ແລະ ວິສະຫະກິດສັງຄົມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງແມ່ນເພື່ອເອົາແຫຼ່ງຊາ 4 ຊະນິດມາຈາກບ້ານພູເຂົາເພື່ອໃຫ້ຊາວບ້ານມີຕະຫຼາດທີ່ຍືນຍົງດ້ວຍລາຄາການຄ້າທີ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ມີໃບຢັ້ງຢືນປອດສານພິດ ແລະ ທຳມະຊາດ,ສ່ວນໜື່ງຂອງລາຍຮັບຈາກການຂາຍຊາ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທຳມະຊາດເປັນການສະໜັບສະໜູນຂອງການປັບປຸງບ້ານຂອງຊຸມຊົນເຊັ່ນ:ໂຮງຮຽນ,ຫໍພັກນັກຮຽນ,ເຄື່ອງໃຊ້ໃນບ້ານ ແລະ ທຶນການສຶກສາສຳລັບຊາວບ້ານຊົນເຜົ່າ.
      ຄວາມພະຍາຍາມຂອງບໍລິສັດເຮົາແມ່ນການປະສານງານສົມທົບກັບອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນຂອງລາວເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະ ແບ່ງປັນເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອບ້ານທີ່ທຸກຍາກດ້ວຍການພັດທະນາເສດຖະກິດແບບຍືນຍົງໃນເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກໃນການປົກປ້ອງສະພາບແວດລ້ອມທຳມະຊາດ.

ແຂວ ຜົ້ງສາລີ,ປະເທດລາວ. ພູເຂົາ ແລະ ປ່າໄມ້

     ແຂວງ ຜົ້ງສາລີ ແມ່ນແຂວງໜື່ງທີ່ຕັ້ງຢູ່ພາກເໜືອຂອງປະເທດລາວ,ມີຊາຍແດນຕິດກັບປະເທດຈີນທາງທິດເໜືອ ແລະ ທິດຕາເວັນຕົກ ແລະ ຕິດກັບປະເທດຫວຽດນາມທາງທິດຕາເວັນອອກ,ຊາຍແດນຈີນແມ່ນຕິດກັບແຂວງຢຸນນານເຊິ່ງເປັນບ້ານເກົ່າແກ່ຂອງຊາເຟີ, ຊາເຟີຈະເຕີບໂຕໄດ້ດີໃນເຂດຜົ້ງສາລີເນື່ອງຈາກດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ດິນມີຄວາມຄ້າຍຄືແຂວງຢຸນນານ.
   ຊາເຟີ ທັງໝົດມີປູກຢູ່ແຂວງຜົ້ງສາລີແມ່ນປອດສານພິດ ແລະ ທຳມະຊາດ,ສະພາບພູເຂົາຢູ່ທີ່ນີ້ແມ່ນຢູ່ບ້ານ  ໂນນເດົາ,ເມືອງ ຜົ້ງສາລີ,ສູງສຸດປະມານ 1400 ແມັດ ຫຼື ປະມານ 4200​ຟຸດ ເໜືອ ລະດັບນ້ຳທະເລ,ຄວາມສູງ.
ຮູບຖ່າຍໃນເດືອນກຸມພາ 2011
ໂດຍ: ໄມຕີ ແຄຣອນ

ຜົ້ງສາລີ ' ທະເລເມກ ແລະ ໝອກ '

     ສະພາບປົກກະຕິແມ່ນມີທະເລເມກ ແລະ ໝອກສະເພາະແຕ່ໃນລະດູໜາວເລີ່ມເດືອນພະຈິກເຖິງເດືອນມີນາໃນແຕ່ລະປີຈະມີເມກ ແລະ ໝອກປົກຄຸມຕາມຮ່ອມພູ,ສາຍນ້ຳ,ແມ່ນ້ຳ ແລະ ບັບດາໝູ່ບ້ານເທິງພູ,ເມກເຮັດໃຫ້ພາບພາໂນຮາມາທີ່ສວຍງາມ ແລະ ມີເງື່ອນໄຂເໝາະສົມສຳລັບການປູກຊາ.

ທະເລເມກ ແລະ ທະເລເທິງພູ

 
 ມີເມກ ແລະ ມີໝອກປ່ຽນໄປທຸກໆວິນາທີ ແລະ ທຸກໆມື້.ທັດສະນະນີ້ມຸ້ງໄປສູ່ຈີນບໍ່ໄກ.

ແຜນການຊ່ວຍເຫຼືອສັງຄົມສຳລັບບ້ານ ສານຳ ຢາງປາ ອາຄາ

   ໄດ້ສອ້ມແປງຫ້ອງຮຽນຊາວບ້ານ 1 ຫ້ອງສຳລັບຊັ້ນຮຽນ 1-3, ການສ້ອມແປງໂດຍຊາວບ້ານມີວັດສະດຸ ແລະ ເຄື່ອງບໍລິຈາກແຮງງານໂດຍຊາວບ້ານ:ຫຼັງຄາກົ່ວ,ທົດແທນໂຕະນັກຮຽນ,ສ້ອມແປງກຳແພງ,ສະໜອງການເຝິກອົບຮົມຄູ ແລະ ອຸປະກອນການສຶກສາໃຫ້ຄູ ແລະ ນັກຮຽນໃນການຮ່ວມມືກັບຫ້ອງການປົກຄອງເມືອງ ບໍແຕນ,ຫ້ອງການສຶກສາປະຖົມ.